POLİS YAKA KAMERASI HAKKINDA

7 Mart 2020 Afra

POLİS YAKA KAMERASI

Polis Yaka Kamerası polis memurunun davranışı üzerindeki etki, şikayetler, kuvvet raporlarının kullanımı, tutuklamalar / alıntılar veya proaktif davranışlarla ölçülür. Polis Yaka Kamerası siviller tarafından en büyük beklentilerinden biridir: bu kameraların polis memuru davranışını değiştirebileceği.

Bu alandaki çalışmalar (şikayetleri inceleyen 22 çalışma) çoğunlukla Polis Yaka Kamerası kullanan memurların kamera takmayanlardan daha az şikayet aldığını göstermiştir. Polis teşkilatları ve araştırmacılar için en önemli endişe, şikayetlerin neden azaldığıdır. Bunun nedeni, polis davranışındaki bir değişiklik olabilir.

Ancak siviller davranışlarını değiştirdiği için anlamsız, kötü niyetli veya asılsız şikayetlerin azaltılmasını içeren daha karmaşık bir hikaye de olabilir. polis davranışının bir ölçüsü olarak şikayetlerin sayısı problemli olabilir: bunlar nadirdir ve gündelik memurların halkla etkileşimlerini değil, sadece istisnai olayları yansıtır.

Vatandaş, güvenlik görevlisinin yaka kamerası kullanımından memnundur. Yaka kamerasının kendisine yapılacak haksız uygulamalarda ileride kendini savunabilecek bir delil olduğunu düşünmektedir.

 

POLİS YAKA KAMERASI KULLANIMI

Kuvvet kullanımı (16 sosyolojik çalışma), titiz etki çalışmalarının beşine göre azalmıştır. Bununla birlikte, diğer dört çalışma istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir. Bir araştırmacılar ekibinin önerdiği takdir yetkilerinin seviyesi bu farklılıkları açıklayabilir.

Şikayetlerde olduğu gibi, güç kullanımı nadirdir ve Polis Yaka Kameralarının polis memuru davranışı üzerindeki etkisinin en iyi ölçüsü olmayabilir. Diğer çalışmalar tutuklamalara ve atıf davranışlarına (on dört çalışma ‘net bir model göstermedi’) veya proaktiviteye (altı çalışma: ‘kesin olmayan sonuçlar’) bakmaktadır.

Yaka kameralarının polislikte farklı sonuçlar üzerinde etkisi olup olmadığı sorusu henüz ele alınmamıştır.

Diyarbakır-polis-yaka-kamerası

 

Sivil Vatandaş Algısı

On altı sosyolojik çalışmada, Yaka Kameraları hakkındaki sivil tutumları incelendi. Bu, belirli memur karşılaşmalarından memnun kalmaya veya polisle daha geniş bir memnuniyet, mahremiyetle ilgili tutumlar ve suç ve güvenlik korkusu üzerindeki etkilere bakarak ölçülebilir. Sivillerin genellikle yüksek beklentileri vardır: Polis daha hesap verebilir olacak ve sivillere olan güveni artacaktır. Ancak bu belirli geçmişlere (yaş, ırk, önceki deneyimler) bağlı olabilir. Yaka Kameraları, çeşitli gruplar tarafından polise verilen meşruiyet arasındaki farklılıkları gidermiyor gibi görünüyor. Geniş memnuniyet ve mahremiyet kaygılarını araştıran çalışmaların sonuçları belirsizdir. Korkuya bakan az sayıda çalışma, kaydedildiğini bilen sivillerin, Yaka Kameraları kendilerini daha güvenli ve kendilerine daha güvende hissetmeleri konusunda güçlü bir anlaşma yaptığını gösterdi.

Yaka Kameraların sosyolojik çalışmalar ışığında kamusal alanda rahatlığa sebep olduğuna işaret etmiştir.

Yaka kameraları ile bu bilgiler yurtdışı araştırmalar neticesinde bildirilmiştir. Konu ile ilgili kaynak istekleri için iletişim bölümünden mail atabilirsiniz.

 

 

 

Toplu kurum alım ve özel projeleriniz için iskonto oranlarımızı öğrenmek için firmamız ile iletişime geçiniz.
YAKA KAMERASI FİYAT LİSTESİ

AFRA ELEKTRONİK
Lizbon Cad. No:19/2 Öveçler Çankaya/Ankara
Tel: 0312 911 3895   Tel: 0312 232 3260

 

, , ,

Comments (3)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact

İletişim

Bizimle iletişime geçmekte düşünmeyin.

Ne Yapıyoruz?

Teknolojiyi takip ediyoruz.
Bilgiyi değerlendiriyoruz.
Rekabet ediyoruz.

Çalışma Sahalarımız

Teknolojik Görüntüleme Cihazları
Tour-Guide Sistemleri
Zayıf Akım Test ve Bakım Ürünleri

Adresimiz

Lizbon Cad. No:19/2
A.Öveçler Mah. Çankaya
Ankara – TÜRKİYE

TELEFON: 0312 911 3895

Contact